Rječnik

Sublimacija

Sublimacija

U kemiji je promjena neke tvari iz krutog u pare bez prolaska kroz tekuće stanje.

Neke molekule krutine mogu vrlo brzo vibrirati, svladati sile kohezije i pobjeći kao plinovite molekule u slobodni prostor: kruti sublimira. Suprotno tome, kada se ove plinovite molekule sudaraju s površinom krute tvari, one se mogu zadržati i kondenzirati para. Ravnoteža koja nastaje kada su brzine sublimacije i kondenzacije iste, karakterizira tlak para koji ovisi o prirodi krute tvari i temperaturi.

Karakteristični mirisi mnogih čvrstih tvari, kao što su jod, naftalen, jodformni i kruti parfemi, nastaju zbog činjenice da te tvari imaju značajan tlak pare na sobnoj temperaturi.

Proces sublimacije nužno je popraćen apsorpcijom toplinske energije. Količina toplinske energije koja je potrebna za sublimiranje kilograma krute tvari na konstantnoj temperaturi poznata je kao latentna toplina ili sublimacijska toplina. Latentna toplina sublimacije neke tvari jednaka je zbroju latentne topline fuzije plus latentne topline isparavanja.


◄ PrethodnoSljedeće ►
Subdukcijskasupravodiča

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ